TAITOHARJOITTELUN TAVOITTEET


KENTTÄPELAAJAT

  • Taitoharjoittelun tavoitteena on kehittää yksilön peruspelaamisen mahdollistavia teknis-taktisia taitoja. Taitoharjoittelumme toteutuu pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Yksilön perusliikuntataidot, sekä fyysiset herkkyyskaudet ovat olennainen osa taitoharjoittelua.

MAALIVAHDIT

  • 06-ikäiset ja nuorempien toiminnan keskeisimpiä tavoitteita on pallonkäsittely, perustorjunnat, liikkeestätorjumisen alkeet, maalivahdin peliasento ja sijoitttuminen.
  • 05-ikäiset ja vanhempien toiminnan keskeisimpiä tavoitteita on perustorjunnat, peliasento, jalkatyöskentely, liikkeestä torjuminen, pelinohjaaminen ja yleinen pallonkäsittely.
  • Päätavoitteena on mielekkään maalivahtiharjoittelun kautta herättää lapsen omaa motivaatiota omatoimiseen harjoitteluun vapaa-ajalla – innostaminen, kasvattaminen, mallit omatoimiseen harjoitteluun.
  • Tärkeä tavoite on myös rohkaista yksilöitä haastamaan itseään ja kehittymään pelipaikkakohtaisessa toiminnassa – innostaminen, kasvattaminen, itsetunnon/itsetietoisuuden/taitavuuden lisääminen turvallisessa ympäristössä. Orientoidutaan pelipaikkakohtaiseen harjoitteluun.
  • Maalivahtitaitoharjoittelu tukee myös ikäluokkien valmennuksen kehittymistä tarjoamalla hyviä malleja joukkueharjoitusten taito-osuuksiin – mallit, painopisteiden tunnistaminen, keskitetty toimintamalli laadukkaaseen lisäharjoitteluun.
  • Maalivahdin pelaajapolun kehittäminen osaksi Team LKP jalkapallon toimintakokonaisuutta.