TEAM LKP JALKAPALLOILIJAN POLKU


Valitse ikäluokka:

Futiskerho – Liikkuen-Leikkien-Oppien

Futiskerho on tarkoitettu 4-7 -vuotiaille tytöille ja pojille. Tavoitteena on järjestää tytöille ja pojille toimintaa omissa ryhmissään. Futiskerholainen oppii perusliikkumistaitoja monipuolisin ja leikinomaisin harjoittein. Futiskerholainen oppii toimimaan ryhmässä sekä kunnioittamaan kaveria ja ohjaajaa. Futiskerholainen saa kipinän toteuttaa leikkimistä ja liikkumista myös vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa.

Futiskerho toimii kerran viikossa ympäri vuoden. Toiminta maksaa 126 € vuodessa. Maksu sisältää seuran toimintamaksun 86 €, sekä lajimaksun 40 €, jolla kustannetaan esimerkiksi lisenssi, varustepaketti, sekä muita kuluja. Lisäksi maksettavaksi tulee seuran jäsenmaksu, 18€.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Hauskanpito

Toiminnan tavoitteena on lapsen ihastuminen lajiin ja liikkumiseen.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä ikävaiheessa 1-3 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kotileikit ja pelit

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille varhain keväällä sisäisen koulutuksen, joka antaa valmiudet futiskerhon ohjaajana toimimiseen. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E-tason koulutukseen. Ikäryhmäjoukkueiden osalta vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjänä mahdollisiin peli-ilta tapahtumiin.

 

7-9 -vuotiaat – Liikkuen-Leikkien-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Lapsen kehitystä tukeva harjoittelu keskittyy yksilön peruspelaamisen kehittämiseen.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kerran viikossa ja kesällä kaksi kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme kesäkaudella taitoharjoittelua seuran puolesta kerran viikossa.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Hauskanpito
 • Perusliiketaitojen harjoittelu
 • Pallon kuljettaminen, suunnanmuutokset, pallon potkaiseminen
 • Puolustuspelaamisen perusteet, pallon riistäminen, puolustettavan pelaajan tunnistaminen, vartiointi

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, leikinomaisella ja aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 2-4 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kaverien kanssa ulkoulu, leikkiminen ja pelaaminen

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E- ja D-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen niistä asioista, joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin.

 

10-11 -vuotiaat Liikkuen-harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jalkapalloilun taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti sarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain, sekä taitotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla tahdillaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kahdesti viikossa ja kesällä kolme kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme kesäkaudella taitoharjoittelua seuran puolesta kerran viikossa.

Lähdemme kartoittamaan mahdollisuuksia alueemme muiden seurojen kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on saattaa mahdollisimman moni alueemme ikäluokan juniori yhteen jo tässä ikäluokassa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja alueellamme ovat Leppäveden Leppä, Vihtavuoren Pamaus, Lievestuoreen Kisa, sekä JJK Juniorit.

 

Valmennukselliset ydinalueet

 • Perusliiketaitojen harjoittelu
 • Yksilön peruspelaaminen toiminnan keskiössä
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen
 • Opitaan harjoittelemaan ja pelaamaan eriytetysti ja ymmärretään miksi toimintaa eriytetään, opitaan keskustelemaan hyvästä harjoittelusta ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat – uni, ruoka, opitaan analysoimaan omaa kehittymistä kehityskeskusteluin

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 2-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kavereiden kanssa ulkoilu ja pelailu

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E- ja D-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet D-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan C-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallsitumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.

 

12-13 -vuotiaat – Liikkuen-harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jalkapalloilun taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti sarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain sekä taitotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla tahdillaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kaksi kertaa viikossa ja kesällä kolme kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme kesällä yhden kerran viikossa kaikkien ikäluokkien yhteisen Taitomerkkirata-harjoituksen. Lisäksi järjestämme mahdollisuuden osallistua lajirajat ylittävään monipuoliseen fyysisiä ominaisuuksia kehittävään harjoitukseen kerran viikossa ympäri vuoden. Monipuolisuusharjoitus on vapaaehtoinen.

Toimimme yhteistyössä alueemme muiden seurojen kanssa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja alueellamme ovat Leppäveden Leppä, Vihtavuoren Pamaus, Lievestuoreen Kisa, sekä JJK Juniorit.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Yksilön peruspelaaminen toiminnan keskiössä
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen – nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky, liikkuvuus, fysiikan aktiivinen kehittäminen vastuksena oma keho – painotus keskivartalon voimassa ja monipuolisen nopeuden kehittämisessä
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen
 • Opitaan harjoittelemaan ja pelaamaan eriytetysti ja ymmärretään miksi toimintaa eriytetään
 • Opitaan keskustelemaan hyvästä harjoittelusta ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat – uni, ruoka, analysoidaan omaa kehittymistä kehityskeskusteluin
 • Opitaan pitämään harjoituspäiväkirjaa

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua, kokonaisliikkumisen tavoite määrä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 3-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä harjoittelua kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kavereiden kanssa ulkoilu, harjoittelu ja pelailu

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin D- ja C-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet D-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan C-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aieutuvat kustannukset

Joukkueenjohtaja 

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja toiminnansuunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.