TEAM LKP JALKAPALLOILIJAN POLKU


Valitse ikäluokka:

Futiskerho – Liikkuen-Leikkien-Oppien

Futiskerho on tarkoitettu 4-7 -vuotiaille tytöille ja pojille. Tavoitteena on järjestää tytöille ja pojille toimintaa omissa ryhmissään. Futiskerholainen oppii jalkapalloilun alkeistaidot ja perusliikkumistaitoja monipuolisin ja leikinomaisin harjoittein. Futiskerholainen oppii toimimaan ryhmässä sekä kunnioittamaan kaveria ja ohjaajaa. Futiskerholainen saa kipinän toteuttaa leikkimistä ja liikkumista myös vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa.

Futiskerho toimii kerran viikossa ympäri vuoden. Kesällä halukkaille mahdollistetaan osallistuminen peli-iltoihin. Toiminta maksaa 126 € vuodessa. Maksu sisältää seuran toimintamaksun 86 € sekä ikäluokkakohtaisen lajimaksun 40 €, jolla kustannetaan esimerkiksi lisenssi, varustepaketti sekä muita kuluja. Lisäksi maksettavaksi tulee seuran jäsenmaksu, 18€.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Pallon kesyttäminen – pallon kanssa leikkiminen, kuljettaminen, käännökset, harhautukset, pallon potkaiseminen
 • Perusliikkumisen tukeminen – erilaiset liikkumistaidot, nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta
 • Pelillisten taitojen opettaminen – tapahtuu liikuntaleikkien ja pelien kautta
 • Opitaan olemaan osa ryhmää – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, harjoitellellaan ryhmässä toimimisen taitoja.

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, leikinomaisella ja aktiivisella toiminnalla ja motivoivilla harjoitteilla, aktiivisella ja monipuolisella tekemisellä.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä ikävaiheessa 1-3 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kotileikit ja pelit

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille varhain keväällä sisäisen koulutuksen, joka antaa valmiudet futiskerhon ohjaajana toimimiseen. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E-tason koulutukseen. Ikäryhmäjoukkueiden osalta vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjänä mahdollisiin peli-ilta tapahtumiin.

 

8-9 -vuotiaat – Liikkuen-Leikkien-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jalkapalloilun taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti peli-iltoihin.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kerran viikossa ja kesällä kaksi kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme kesäkaudella taitoharjoittelua seuran puolesta kerran viikossa.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Pallotaidon lisääminen – kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, ensimmäinen kosketus, potkutekniikka, pääpeli
 • Perusliikkumisen tukeminen – erilaiset liikkumistaidot, nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky
 • Pelillisten taitojen opettaminen – 1 vs. 1, 2 vs. 2, pelattavaksi liikkuminen, puolustuspelaamisen alkeet pallon riisto ja tilan ymmärtäminen
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, leikinomaisella ja aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 2-4 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kaverien kanssa ulkoulu, leikkiminen ja pelaaminen

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E- ja D-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen niistä asioista, joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin.

 

10-11 -vuotiaat Liikkuen-harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jalkapalloilun taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti sarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain, sekä taitotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla tahdillaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kahdesti viikossa ja kesällä kolme kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme kesäkaudella taitoharjoittelua seuran puolesta kerran viikossa.

Lähdemme kartoittamaan mahdollisuuksia alueemme muiden seurojen kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on saattaa mahdollisimman moni alueemme ikäluokan juniori yhteen jo tässä ikäluokassa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja alueellamme ovat Leppäveden Leppä, Vihtavuoren Pamaus, Lievestuoreen Kisa, sekä JJK Juniorit.

 

Valmennukselliset ydinalueet

 • Pallotaidon lisääminen – kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, ensimmäinen kosketus, potkutekniikka, pääpeli
 • Perusliikkumisen tukeminen – erilaiset liikkumistaidot, nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky, liikkuvuus
 • Pelillisten taitojen opettaminen – 1 vs. 1, 2 vs. 2, 3 vs. 3, 2-3 pelaajan yhteistyö hyökkäyspelissä, pelattavaksi liikkuminen, pelin avaaminen ja useamman pelaajan yhteistyö, puolustuspelaamisessa 2-3 pelaajan yhteistyö sekä toisen tukeminen, tilan ja tilanteiden hahmottaminen, etäisyydet puolustaessa, aluepuolustamisen alkeet, PELAAMINEN 30 OTTELUA VUODESSA
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen
 • Opitaan harjoittelemaan ja pelaamaan eriytetysti ja ymmärretään miksi toimintaa eriytetään, opitaan keskustelemaan hyvästä harjoittelusta ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat – uni, ruoka, opitaan analysoimaan omaa kehittymistä kehityskeskusteluin

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 2-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kavereiden kanssa ulkoilu ja pelailu

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E- ja D-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan D-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallsitumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.

 

12-13 -vuotiaat – Liikkuen-harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jalkapalloilun taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti sarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain sekä taitotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla tahdillaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kaksi kertaa viikossa ja kesällä kolme kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme kesällä yhden kerran viikossa kaikkien ikäluokkien yhteisen Taitomerkkirata-harjoituksen. Lisäksi järjestämme mahdollisuuden osallistua lajirajat ylittävään monipuoliseen fyysisiä ominaisuuksia kehittävään harjoitukseen kerran viikossa ympäri vuoden. Monipuolisuusharjoitus on vapaaehtoinen.

Toimimme yhteistyössä alueemme muiden seurojen kanssa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja alueellamme ovat Leppäveden Leppä, Vihtavuoren Pamaus, Lievestuoreen Kisa, sekä JJK Juniorit.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Pallotaidon lisääminen – kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, ensimmäinen kosketus, potkutekniikka, pääpeli
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen – nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky, liikkuvuus, fysiikan aktiivinen kehittäminen vastuksena oma keho – painotus keskivartalon voimassa ja monipuolisen nopeuden kehittämisessä
 • Pelillisten taitojen opettaminen – 2 vs. 2, 3 vs. 3, 4 vs. 4, 2-4 pelaajan välinen yhteistyö hyökkäyspelaamisessa, pelattavaksi liikkuminen, pelin avaaminen, murtautuminen ja useamman pelaajan yhteistyö, puolustuspelaamisessa 2-6 pelaajan yhteistyö, kahden linjan välisen yhteistyön alkeet, tukeminen ja prässääminen, tilan ja tilanteiden hahmottaminen, etäisyydet ja alueet puolustaessa, PELAAMINEN 40 OTTELUA VUODESSA
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen
 • Opitaan harjoittelemaan ja pelaamaan eriytetysti ja ymmärretään miksi toimintaa eriytetään
 • Opitaan keskustelemaan hyvästä harjoittelusta ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat – uni, ruoka, analysoidaan omaa kehittymistä kehityskeskusteluin
 • Opitaan pitämään harjoituspäiväkirjaa

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua, kokonaisliikkumisen tavoite määrä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 3-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä harjoittelua kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kavereiden kanssa ulkoilu, harjoittelu ja pelailu

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin D- ja C-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet D-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan C-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aieutuvat kustannukset

Joukkueenjohtaja 

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja toiminnansuunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.

 

14-15 -vuotiaat – Harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Ikäluokan juniori oppii tavan toteuttaa jalkapalloilun taito- ja fyysistä harjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti sarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain sekä taito- että motivaatiotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla tahdillaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kolme kertaa viikossa ja kesällä neljä kertaa viikossa. Lisäksi yksi monipuolisuusharjoitus viikossa. Monipuolisuusharjoitus on vapaaehtoinen.

Toimimme yhteistyössä alueemme muiden seurojen kanssa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja alueellamme ovat Leppäveden Leppä, Vihtavuoren Pamaus, Lievestuoreen Kisa, sekä JJK Juniorit.

 

Valmennukselliset ydinalueet

 • Pallotaidon lisääminen – kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, ensimmäinen kosketus, potkutekniikka, pääpeli
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen – nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky, liikkuvuus, kestävyys, fysiikan aktiivinen kehittäminen vastuksena oma keho – painotus keskivartalon voimassa ja monipuolisen nopeuden kehittämisessä, harjoitettavien ominaisuuksien painotus muuttuu harjoituskauden aikana
 • Pelillisten taitojen opettaminen – 2 vs. 2, 3 vs. 3, 4 vs. 4, 2-6 pelaajan yhteistyö hyökkäyksissä, pelattavaksi liikkuminen, koko joukkueen hyökkäysmallien opettaminen, murtautuminen ja useamman pelaajan yhteistyö, puolustuspelaamisessa linjojen välinen yhteistyö, prässi ja tukeminen, PELAAMINEN 40 OTTELUA KAUDESSA
 • Joukkue ja yksilö – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen, harjoitellaan ja pelataan eriytetysti, tunnistetaan hyvä harjoittelu ja yksilön suhde siihen, eri roolit joukkueessa, harjoituspäiväkirjan pitäminen, valmentajan ja pelaajan välinen kehityskeskustelu

Liekkiin puhjetaan hyvällä harjoittelulla, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, tiedostamalla oma motivaatiotaso, joka luo käsitystä ammattimaista harjoittelua kohtaan. Mahdollisuus harjoitella myös vähemmän ja pienemmin tavoittein –  saada liikunnasta ja jalkapallosta eliniän kestävä harrastus

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä harjoittelun tärkeydestä osana nuoren kehittymistä ja kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 3-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on opettaa oikea suhtautuminen harjoittelua kohtaan jonka taustalla on kokonaisvaltainen liikkumisen ideologia
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on osa harjoittelua ja opitaan tiedostamaan se
 • varmistetaan kaikille väylä toteuttaa itseään liikkumalla

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin C-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan Palloliiton B-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aieutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita, joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja toiminnansuunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjänä pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.

 

16-17 -vuotiaat – Harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jalkapalloilun teknis- taktisia taitoja pelikeskeisen taidonopettamisen keinoin. Ikäluokan juniori oppii tavan toteuttaa jalkapalloilun taito- ja fyysistä harjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti sarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain sekä taito- että motivaatiotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla tahdillaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kolme kertaa viikossa ja kesällä neljä kertaa viikossa. Lisäksi yksi monipuolisuusharjoitus viikossa. Monipuolisuusharjoitus on vapaaehtoinen.

Toimimme yhteistyössä alueemme muiden seurojen kanssa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä. Tavoitteena on, että edelleen pystyisimme luomaan Laukaassa edellytyksiä tämän ikäluokan kilpailuun tähtäävän jalkapalloilun eteenpäin viemiseksi. Tämä edellyttää erittäin tiivistä yhteistyötä alueemme seurojen välillä. Järjestämme mahdollisuuksia jalkapalloilun harrastamiselle vähemmin kilpailullisin tavoittein. Yhteistyöseuroja alueellamme ovat Leppäveden Leppä, Vihtavuoren Pamaus, Lievestuoreen Kisa, sekä JJK Juniorit.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Pallotaidon lisääminen – kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, ensimmäinen kosketus, potkutekniikka, pääpeli
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen – nopeus/nopeusvoima ominaisuudet, ketteryys, koordinaatiokyky, fysiikan aktiivinen kehittäminen vastuksena pääasiassa oma keho ja painotus keskivartalon voimassa, harjoitettavien ominaisuuksien painotus muuttuu harjoituskauden aikana, erittäin aktiivinen nopeusharjoittelu, myös aktiivista kestävyysharjoittelua
 • Pelillisten taitojen opettaminen – useamman pelaajan ja koko joukkueen yhteistyö ja roolitus hyökkäys- ja puolustuspelissä, pelattavaksi liikkuminen, pelin avaaminen, murtautuminen ja useamman pelaajan yhteistyö
 • Joukkue ja yksilö – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen, harjoitellaan ja pelataan eriytetysti, tunnistetaan hyvä harjoittelu ja yksilön suhde siihen, eri roolit joukkueessa, harjoituspäiväkirjan pitäminen, valmentajan ja pelaajan välinen kehityskeskustelu

Liekkiin puhjetaan hyvällä harjoittelulla, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, tiedostamalla oma motivaatiotaso joka luo käsitystä ammattimaista harjoittelua kohtaan, mahdollisuus harjoitella myös vähemmän ja pienimmin tavoittein saada liikunnasta ja jalkapallosta eliniän kestävä harrastus.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä harjoittelun tärkeydestä osana nuoren kehittymistä ja kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 4-6 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on opettaa oikea suhtautuminen harjoittelua kohtaan jonka taustalla on kokonaisvaltainen liikkumisen ideologia
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on osa harjoittelua ja opitaan tiedostamaan se
 • varmistetaan kaikille väylä toteuttaa itseään liikkumalla

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Palloliiton B-tason koulutukseen. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet C-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan Palloliiton B-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aieutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita, joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjänä pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.