TEAM LKP JÄÄKIEKKOILIJAN POLKU


Valitse ikäluokka:

Leijonakiekkokoulu – Liikkuen-Leikkien-Oppien

Leijonakiekkokoulu on tarkoitettu 5-7 -vuotiaille tytöille ja pojille. Järjestämme samaan aikaan luistelukoulu- sekä jääkiekkokoulutoimintaa omissa ryhmissään ajatuksella: ensin opitaan luistelemaan ja sitten halutessaan siirrytään kiekkokouluun leijonakiekkoilijaksi.

Leijonakiekkokoululainen oppii jääkiekon alkeistaitoja, luistelua ja välineen hallintaa sekä erilaisia perusliikkumistaitoja monipuolisin ja leikinomaisin harjoittein. Harrastaja voi myös olla mukana pelkästään luistelukoulussa. Myös vanhempia kannustetaan mukaan luistelukouluun lasten kanssa jäälle.

Kiekkokerholainen ja luistelukoululainen oppii toimimaan ryhmässä sekä kunnioittamaan kaveria ja ohjaajaa. Kerholainen saa kipinän toteuttaa leikkimistä ja liikkumista myös vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. 7-vuotiaita kerholaisia kannustetaan osallistumaan mukaan G-ikäisten joukkuetoimintaan ja osallistumaan talvikaudella järjestettäviin Jyväskylän Hippoliigan peli-iltoihin. Peli-iltoihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Leijonakiekkokerho ja luistelukerho toimii kerran viikossa lähes ympäri vuoden. Toiminta maksaa 200 € vuodessa. Maksu sisältää seuratoimintamaksun 50 € sekä ikäluokkakohtaisen lajimaksun 150 €, jolla kustannetaan esimerkiksi jääajoista koostuvia maksuja.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Luistelutaidon oppiminen – tasapaino ja liukuminen, suoraluistelu, käännökset, takaperin luistelu, monipuolisen teränkäytön alkeet
 • Pelivälineen kesyttäminen – välineen kanssa leikkiminen, kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen
 • Perusliikkumisen tukeminen – erilaiset liikkumistaidot, nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta
 • Pelillisten taitojen opettaminen – keskittyy viitepeleihin ja leikkeihin sekä pienryhmäpelaamisiin ja kisailuihin
 • Opitaan olemaan osa ryhmää – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, leikinomaisella ja aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä ikävaiheessa 1-3 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kotileikit ja pelit

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille varhain keväällä sisäisen koulutuksen, joka antaa valmiudet futiskerhon ohjaajana toimimiseen. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E-tason koulutukseen. Ikäryhmäjoukkueiden osalta vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjänä mahdollisiin peli-ilta tapahtumiin.

 

8-9 -vuotiaat – Liikkuen-Leikkien-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jääkiekon teknisiä ja joukkuepelaamisen alkeita. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jääkiekkoilun taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti F-ikäisten Hippoliigan peli-iltoihin.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kaksi kertaa viikossa ja kesällä kerran viikossa. Toiminta maksaa 420 – 450 € vuodessa. Maksu sisältää seuratoimintamaksun 100 € sekä joukkuekohtaisen lajimaksun 320 €, jolla kustannetaan esimerkiski sarjamaksut ja jääaikamaksut sekä muita mahdollisia kuluja.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Luistelutaidon kehittäminen – suoraluistelu – asento, nopeus, rytmi ja ketteryys, käännökset, takaperin luistelu, tasapaino, monipuolisen teränkäyttö tekniikan kehittäminen
 • Pelivälineen käsittelytaidon lisääminen – välineen kanssa leikkiminen, kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, laukaisu
 • Perusliikkumisen tukeminen – erilaiset liikkumistaidot, nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky
 • Pelillisten taitojen opettaminen – pienpelit ja viitepelit, 1 vs. 1, 2 vs. 2, pelattavaksi liikkuminen, pelitilanne roolien alkeet, Meidän Peli ajatuksen opettaminen
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, leikinomaisella ja aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 2-4 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kaverien kanssa ulkoulu, leikkiminen ja pelaaminen

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E- ja D-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen niistä asioista, joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin.

 

10-11 -vuotiaat Liikkuen-harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jääkiekkoilun teknisiä ja joukkuepelaamisen taitoja sekä jääkiekossa tarvittavia ominaisuuksia. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jääkiekon taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti E-ikäluokan aluesarjan otteluihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain sekä taitotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla taito- ja motivaatiotasollaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kaksi lajiharjoitusta viikossa ja kesätauon aikana kerran viikossa. Lisäksi tavoitteenamme on järjestää yhden kerran viikossa mahdollisuuden osallistua taitojääharjoitukseen talvikauden aikana. Taitojääharjoitus toteutetaan yhteistyössä eri-ikäluokkien tai saman ikäluokan keskuudessa yhteisharjoituksena yhdessä yhteistyöseurojemme kanssa. Mahdollistamme tästä ikäluokasta lähtien lisäksi yli lajirajojen toteutettavan monipuolisesti fyysisiäominaisuuksia kehittävän harjoitukseen kerran viikossa ympäri vuoden. Monipuolisuusharjoitus on vapaaehtoinen.

Lähdemme kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia alueemme muiden seurojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on saattaa mahdollisimman moni alueemme ikäluokan juniori yhteen jo E-juniori ikäluokassa. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota yksilölle mahdollisimman hyvät olosuhteet kehittyä oman motivaatiotason mukaisesti. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja lähialueellamme ovat Jyvässeudun Kiekko, Suolahden Urho, Jyp-Juniorit ja Diskos.

Toiminta maksaa 420-570 € vuodessa riippuen jääharjoituksien määristä. Maksu sisältää seuratoimintamaksun 100 € sekä joukkuekohtaisen lajimaksun 320-470 €, jolla kustannetaan esimerkiksi sarjamaksu, tuomarikulut ja jääaikamaksut sekä mahdollisia muita harjoituskuluja. Joukkueet osallistuvat myös turnauksiin joiden kustannukset pyritään kattamaan talkootyöllä.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Luistelutaidon kehittäminen – suoraluistelu – asento, nopeus, rytmi ja ketteryys, luistelunopeuden kehittäminen, käännökset, takaperin luistelu, tasapaino, monipuolisen teränkäytön kehittäminen
 • Pelivälineen käsittelytaidon lisääminen – välineen kanssa leikkiminen, kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, laukaisu ja maalinteko
 • Perusliikkumisen tukeminen – erilaiset liikkumistaidot, monipuolinen nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky, liikkuvuus
 • Pelillisten taitojen opettaminen – pienpelit ja viitepelit 1 vs. 1, 2 vs. 2, 3 vs. 3, pelattavaksi liikkuminen, erilaiset pelitilanneroolit, Meidän Peli -ajatuksen kehittäminen, PELAAMINEN 30 OTTELUA VUODESSA
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen
 • opitaan harjoittelemaan ja pelaamaan eriytetysti ja ymmärretään miksi toimintaa eriytetään
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä, kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kavereiden kanssa ulkoilu, leikkiminen ja pelaaminen

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 2-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä liikkumista kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kavereiden kanssa ulkoilu ja pelailu

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin E- ja D-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan D-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallsitumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.

 

12-13 -vuotiaat – Liikkuen-harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jääkiekon teknisiä ja joukkuepelaamisen taitoja sekä jääkiekossa tarvittavia ominaisuuksia. Ikäluokan juniori saa kipinän toteuttaa jääkiekon taitoharjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti D-ikäisten aluesarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain sekä taitotason mukaan, jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä omalla taito- ja motivaatiotasollaan

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kolme lajiharjoitusta viikossa ja kesätauolla kaksi kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme mahdollisuuden osallistua lajirajat ylittävään monipuoliseen fyysisiä ominaisuukisa kehittävään harjoitukseen kerran viikossa ympäri vuoden. Monipuolisuusharjoitus on vapaaehtoinen.

Toimimme yhteistyössä alueemme muiden seurojen kanssa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja lähialueellamme ovat Jyvässeudun Kiekko, Suolahden Urho, Jyp-Juniorit ja Diskos

Toiminta maksaa 570 € vuodessa. Maksu sisältää seuratoimintamaksun 100 € sekä joukkuekohtaisen lajimaksun 470 €, jolla kustannetaan esimerkiksi sarjamaksu, tuomarimaksut ja jääaikamaksut sekä mahdollisia muita kuluja. Joukkueet osallistuvat myös turnauksiin joiden kustannukset pyritään kattamaan talkootyöllä.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Luistelutaidon kehittäminen – suoraluistelu – asento, nopeus, rytmi ja ketteryys, tasapaino ja voima, monipuolinen teränkäyttö,
 • Pelivälineen käsittelytaidon lisääminen – välineen halllita nopeassa vaudissa peliasennossa, kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, laukaisu ja maalinteko
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen – monipuolinen nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky, liikkuvuus, fysiikan aktiivinen kehittäminen vastuksena oma keho – painotus keskivartalon voimassa ja monipuolisen nopeuden kehittämisessä
 • Pelillisten taitojen opettaminen – pienpelit ja viisikkopelaamisen alkeet, pelattavaksi liikkuminen, erilaiset pelitilanneroolit, pelin avaaminen, karvaaminen, Meidän Peli -ajatuksen kehittäminen, PELAAMINEN 40 OTTELUA VUODESSA
 • Opitaan olemaan osa ryhmää ja joukkuetta – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, opitaan kuuntelemaan ohjeita, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen
 • Opitaan harjoittelemaan ja pelaamaan eriytetysti ja ymmärretään miksi toimintaa eriytetään
 • Opitaan keskustelemaan hyvästä harjoittelusta ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat – uni, ruoka
 • Analysoidaan omaa kehittymistä kehityskeskusteluin, opitaan pitämään harjoituspäiväkirjaa

Kipinän syttyminen liikkumista ja lajia kohtaan synnytetään kannustavalla ohjauksella, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, mahdollisimman vähän paikallaan olemisella ja runsaalla ja monipuolisella tekemisellä ja liikkeellä, antamalla mielekkäitä kotitehtäviä

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä liikkumisen tärkeydestä osana lapsen kasvua, kokonaisliikkumisen tavoite määrä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 3-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on synnyttää kipinä harjoittelua kohtaan ja tukea kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologian syntyä
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on liikkumista muun muassa kavereiden kanssa ulkoilu, harjoittelu ja pelailu

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin D- ja C-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet D-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan C-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aieutuvat kustannukset

Joukkueenjohtaja 

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja toiminnansuunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjäksi pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.

 

14-15 -vuotiaat – Harjoitellen-Pelaten-Oppien

Ikäluokan toiminnan tavoitteena on kehittää jääkiekon teknisiä ja joukkuepelaamisen taitoja sekä kehittää jääkiekon edellyttämiä fyysisiä ominaisuuksia. Ikäluokan juniori oppii tavan toteuttaa jääkiekon taito- ja fyysistä harjoittelua vapaa-ajalla yksin ja kavereiden kanssa. Ikäluokan juniori osallistuu aktiivisesti C-ikäluokan sarjapeleihin. Eriytämme toimintaamme tarvittaessa ikäluokittain tai taitotason mukaan jotta jokainen yksilö saa mahdollisuuden kehittyä oman taito- tai motivaatiotason mukaan.

Järjestämme ikäluokalle toimintaa talvella kolme lajiharjoitusta viikossa ja kesätauon aikana kolme kertaa viikossa. Lisäksi järjestämme mahdollisuuden osallistua lajirajat ylittävään monipuolisesti fyysisiä ominaisuuksia kehittävään harjoitukseen kerran viikossa ympäri vuoden. Monipuolisuusharjoitus on vapaaehtoinen.

Toimimme yhteistyössä alueemme muiden seurojen kanssa. Suuremmat ikäluokat takaavat toiminnalle jatkuvuutta ja vähentävät drop-out -ilmiön syntymistä myöhemmässä vaiheessa. Yhteistyöseuroja alueellamme ovat Jyvässeudun Kiekko, Suolahden Urho, Jyp-Juniorit ja Diskos.

Toiminta maksaa 570 € vuodessa. Maksu sisältää seuran toimintamaksun 100€ sekä joukkuekohtaisen lajimaksun 470 €, jolla kustannetaan esimerkiksi sarjamaksu, tuomarimaksut, jääaikamaksut sekä mahdollisia muita kuluja. Turnauksista sekä ottelumatkoista aiheutuvat kustannukset pyritään kattamaan talkootyöllä ja muulla varainkeruulla.

Valmennukselliset ydinalueet

 • Luistelutaidon kehittäminen – suoraluistelu- asento, nopeus, rytmi ja ketteryys, tasapaino ja voima, monipuolinen teränkäyttö
 • Pelivälineen käsittelytaidon lisääminen – välineen hallinta nopeassa vauhdissa peliasennossa, kuljettaminen, harhautukset, syöttäminen, laukaisu ja maalinteko
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen – nopeus, ketteryys, tasapaino, yleinen kehonhallinta, koordinaatiokyky, liikkuvuus, kestävyys, fysiikan aktiivinen kehittäminen vastuksena oma keho ja painotus keskivartalon voimassa ja monipuolisen nopeuden ja nopeusvoiman kehittämisessä, harjoitettavien ominaisuuksien painotus muuttuu harjoituskauden aikana
 • Pelillisten taitojen opettaminen – pienpelit ja viisikko pelaaminen, pelattavaksi liikkuminen, erilaiset pelitilanne roolit, pelin avaaminen, karvaaminen, Meidän Peli ajatuksen kehittäminen, PELAAMINEN VÄHINTÄÄN 40 OTTELUA VUODESSA
 • Joukkue ja yksilö – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen, harjoitellaan ja pelataan eriytetysti, tunnistetaan hyvä harjoittelu ja yksilön suhde siihen, eri roolit joukkueessa, harjoituspäiväkirjan pitäminen, valmentajan ja pelaajan välinen kehityskeskustelu

Liekkiin puhjetaan hyvällä harjoittelulla, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, tiedostamalla oma motivaatiotaso, joka luo käsitystä ammattimaista harjoittelua kohtaan. Mahdollisuus harjoitella myös vähemmän ja pienemmin tavoittein –  saada liikunnasta ja jalkapallosta eliniän kestävä harrastus

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä harjoittelun tärkeydestä osana nuoren kehittymistä ja kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko (kansallinen suositusasteikko)
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 3-5 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on opettaa oikea suhtautuminen harjoittelua kohtaan jonka taustalla on kokonaisvaltainen liikkumisen ideologia
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on osa harjoittelua ja opitaan tiedostamaan se
 • varmistetaan kaikille väylä toteuttaa itseään liikkumalla

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Keski-Suomen piirin C-tason koulutuksiin. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet E-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan Palloliiton B-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aieutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita, joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja toiminnansuunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjänä pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.

 • y, fysiikan aktiivinen kehittäminen vastuksena pääasiassa oma keho ja painotus keskivartalon voimassa, harjoitettavien ominaisuuksien painotus muuttuu harjoituskauden aikana, erittäin aktiivinen nopeusharjoittelu, myös aktiivista kestävyysharjoittelua
 • Pelillisten taitojen opettaminen – useamman pelaajan ja koko joukkueen yhteistyö ja roolitus hyökkäys- ja puolustuspelissä, pelattavaksi liikkuminen, pelin avaaminen, murtautuminen ja useamman pelaajan yhteistyö
 • Joukkue ja yksilö – kaverien ja ohjaajien kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen muodostaminen ja noudattaminen, harjoitellaan ja pelataan eriytetysti, tunnistetaan hyvä harjoittelu ja yksilön suhde siihen, eri roolit joukkueessa, harjoituspäiväkirjan pitäminen, valmentajan ja pelaajan välinen kehityskeskustelu

Liekkiin puhjetaan hyvällä harjoittelulla, aktiivisella toiminnalla, oikeanlaisilla ja motivoivilla harjoitteilla, tiedostamalla oma motivaatiotaso joka luo käsitystä ammattimaista harjoittelua kohtaan, mahdollisuus harjoitella myös vähemmän ja pienimmin tavoittein saada liikunnasta ja jalkapallosta eliniän kestävä harrastus.

Liikuntakasvatuksen tavoite

 • viestiä harjoittelun tärkeydestä osana nuoren kehittymistä ja kasvua
 • kokonaisliikkumisen tavoitemäärä 10-20 h/vko
 • ohjatun seuratoiminnan osuus tässä vaiheessa 4-6 h/vko
 • seuratoiminnan tärkein anti on opettaa oikea suhtautuminen harjoittelua kohtaan jonka taustalla on kokonaisvaltainen liikkumisen ideologia
 • kaikki fyysinen aktiivisuus on osa harjoittelua ja opitaan tiedostamaan se
 • varmistetaan kaikille väylä toteuttaa itseään liikkumalla

Valmentaja

Järjestämme valmentajille ja ohjaajille koulutuksia, jotka antavat valmiudet ohjaajana toimimiseen tässä ikäluokassa. Samalla kartoitamme halukkaita Palloliiton B-tason koulutukseen. Vaatimus on, että ryhmien vastaavat ovat käyneet C-tason koulutuksen. Valmentajaa kannustetaan osallistumaan Palloliiton B-tason koulutukseen. Seura maksaa ohjaajilleen ja valmentajilleen kaikki koulutuksesta aieutuvat kustannukset.

Joukkueenjohtaja

Järjestämme joukkueenjohtajille jo aikaisin keväällä sisäisen koulutuksen käsitellen niitä asioita, joita joukkueenjohtajien toimenkuvaan seurassamme sisältyy (Palloliiton koulutusmateriaali).

Vanhempi

Vanhemman rooli tässä ikävaiheessa on tukea lapsen harrastamista – kannustaa, rohkaista, osallistua tarvittaessa. Lisäksi vanhempi hahmottaa Team LKP:läisen ajattelutavan suhteessa harrastamiseen ja liikkumiseen. Vanhemman velvoite on osallistua jokavuotiseen ikäluokan pelisääntökeskustelu- ja suunnittelupalaveriin. Lisäksi vanhempaa velvoitetaan osallistumaan kyydittäjänä pelitapahtumiin. Vanhempaa velvoitetaan osallistumaan seuran ja joukkueen järjestämiin talkoisiin – noudatetaan yhteisvastuullisuuden periaatetta toiminnassa.