TOIMIHENKILÖKUVAUKSET


Puheenjohtaja:

Kokoustekninen toiminta:

 • kokousten esityslistan suunnittelu
 • kokousten koolle kutsuminen
 • kokousten johtaminen
 • pöytäkirjojen allekirjoittaminen 

Jaoston johtaminen yhdessä johtoryhmän kanssa (VPJ:n, Sihteerin ja Toiminnanjohtajan kanssa)

 • toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
 • suhdetoiminta sidosryhmiin
 • virallisten yhdistyskokousten suunnittelu: toimintasuunnitelma, budjetti, toimintakertomus
 • virallinen seuran PR-henkilö
 • tiedottaminen seuran sisällä ja ulkopuolelle
 • koulutuspäivien suunnittelu
 • seuran taloudellisen aseman seuraaminen
 • jäsenenä Team LKP ry Hallituksessa

Varapuheenjohtaja:

Kokoustekninen toiminta:

 • kokousten esityslistan suunnittelu (PJ:n estyessä)
 • kokousten koolle kutsuminen (PJ:n estyessä)
 • kokousten johtaminen (PJ:n estyessä)
 • pöytäkirjojen allekirjoittaminen (PJ:n estyessä)

Jaoston johtaminen yhdessä johtoryhmän kanssa:

 • johtoryhmätyöhön osallistuminen 

Sihteeri 

Kokoustekninen toiminta:

 • hallitusten kokousten pöytäkirjojen kirjaaminen
 • pöytäkirjojen allekirjoittaminen

Jaoston johtaminen yhdessä johtoryhmän kanssa:

 • johtoryhmätyöhön osallistuminen
 • muut hänelle osoitetut tehtävät
 • seuran sisäinen tiedottaminen sähköpostilla koko jäsenistölle sekä seuran some-vastaavalle
 • jaoston kokousten kirjaaminen www-sivuille yhdessä seuran Toiminnanjohtajan kanssa

Varustevastaava 

 • operoi yhdessä jaoston johtoryhmän kanssa inventaario päivien järjestäminen

Varsinainen jäsen

 • ikäluokan edustaja jaoston päätöksenteossa
 • ikäluokan viestin välittäjä kokouksissa ja päätöksenteossa