JAOSTO


Jaosto – päätöksentekoja ydinlähtöisesti

Perustehtävä:

Jaosto on seuratoimijoidemme foorumi toteuttaa lajin strategista sekä operatiivista johtamista yhdessä seuran operatiivisen johdon kanssa. Jaosto päättää toiminnan kokonaisuudesta ja määrittää perusteet toiminnan toteuttamiselle.

Osallistu, keskustele, kehitä ja päätä perustellusti ja reilusti!

Toimintatapamme:

Toimintamme on toimijalähtöistä ja haluamme pitää päätökset lähellä ydintoimijoitamme.

Operatiivisen toiminnan keskiössä on lajijaostojen valmennuskerhojen toiminta. Kerhot antavat suuntaa jaostojen strategiselle suunnittelulle. Tavoitteena on, että ydintoiminnan tarpeet (harrastaja, valmentaja, joukkueiden johtoryhmät) määrittävät seuran strategista suuntaa.

Koko toimintaa ohjaa ydintoimintaa ohjaavista päätöksistä koottu vuosikello – ydinkeskeinen päätöksenmuodostamismalli!

Kokouksien valmistelu ja esittely toimii yhteistyössä operatiivisen johdon (Toiminnanjohtaja, Jaostonjohtoryhmä) kesken.